„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” dla społeczności Zespołu Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim znalazł się wśród placówek, którym Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przekazał tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Pakiety stanowią formę wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

NASK PIB jako operator OSE został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami, umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

NASK PIB przekazał „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE”, składający się łącznie z 50-u zestawów, których elementami są:

  • tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu(usługa LTE);
  • klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui;
  • rysik oraz logotyp w formie.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 48 523,50 zł brutto. Tablety trafiły do uczniów ZST uczących się w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik budownictwa, technik technologii drewna, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich i technik mechanik oraz do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, uczących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektromechanik, elektronik, stolarz, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, murarz – tynkarz, kucharz, cukiernik, wędliniarz, piekarz, sprzedawca, fryzjer i lakiernik samochodowy.

Otrzymany sprzęt stanowi dla uczniów i nauczycieli wymierną pomoc, przyczyniając się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w tym momencie – do realizacji zdalnego nauczania.

Tekst; foto: Zespół ds. Promocji ZST