Terapeutyczne Obiadowanie

Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń oraz Wicestarosta Michał Komacki w dniu dzisiejszym, podpisali umowę o powierzenie grantu na wdrożenie  modelu innowacji społecznej ”Obiady Terapeutyczne”, w ramach projektu  „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademia Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Grant  w wysokości 70 722,48 zł. został przyznany na rzecz Użytkownika innowacji tj. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim.

Otrzymany grant zostanie przeznaczony na:

– doposażone zaplecza kuchennego w sprzęt gastronomiczny, niezbędny do przygotowania i wydawania dwudaniowych posiłków.

– zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków przez cały okres realizacji przedsięwzięcia tj. 8 miesięcy.

– zorganizowanie cyklu warsztatów o zdrowym odżywianiu dla aktywnych osób starszych. 

W ramach innowacji PZAZ, według menu skonsultowanego przez dietetyka przygotowuje zdrowe dwudaniowe obiady dla osób starszych, następnie pracownicy z niepełnosprawnościami dostarczą  bezpłatnie seniorom obiady do domów.

Pracownicy PZAZ wezmą udział w nowej i atrakcyjnej aktywności, która wpłynie na rozwój ich umiejętności społecznych oraz zawodowych, a seniorzy którym będą dostarczane obiad poprawią jakość swojego życia poprzez nowe kontakty i zdrowe odżywianie.

Obiady Terapeutyczne to obiady, które leczą dusze i ciało osób starszych oraz  niepełnosprawnych, przynoszą wsparcie wytchnieniowe opiekunom domowym, uczą zdrowego odżywiania.

Tekst: Agnieszka Różyło; foto:Anna Sosnówka