Teresa Biernat Dyrektorem Zespołu Szkół „U Witosa”

Teresa Biernat wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół „U Witosa” w Janowie Lubelskim. Była jedyną kandydatką. Nikt – ani ze szkoły, ani z jej otoczenia, nie odważył się z nią „stanąć w szranki”. To będzie jej czwarta kadencja, po tym, jak w 2009 roku Adam Ściborek przeszedł na emeryturę. Pani Teresa – nim zaczęła zarządzać szkołą, przez 10 lat pracowała „U Witosa” jako nauczyciel matematyki. Oczywiście, konkurs odbył się zgodnie z wymogami prawa, a w głosowaniu… Wszyscy byli na „tak”. Dwunastoosobowa komisja „jak jeden mąż” zagłosowała na Teresę Biernat, choć lokalna „historia konkursowa” na stanowiska kierownicze szkół średnich pokazuje, że z tym bywa różnie. Często, innego zdania są przedstawiciele kuratorium, a innego – organu prowadzącego. W tym przypadku – rozbieżności nie było. Komisji konkursowej przewodniczył Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu. W Komisji, organ prowadzący szkołę, czyli Powiat Janowski, reprezentował również Zenon Zyśko z Zarządu Powiatu oraz Joanna Rudnicka – szefowa wydziału oświaty janowskiego Starostwa. W skład komisji konkursowej weszło także trzy osoby z Kuratorium Oświaty w Lublinie (Elżbieta Denejko, Krzysztof Paluch i Sebastian Płonka), dwie z Rady Pedagogicznej (Aneta Wąsek i Renata Myszak), dwie z Rady Rodziców (Monika Gałus i Justyna Łukasik) i dwie ze związków zawodowych (Grzegorz Dudzic z NSZZ „Solidarność” i Barbara Łukasik ze Związku Nauczycielstwa Polskiego). Teraz, dopełnieniem formalności prawnych jest uchwała Zarządu Powiatu.

Teresa Biernat nową kadencję na lata 2023-2028 rozpocznie 1. września br. Co w planach? – Pięć lat temu była to budowa hali sportowej, która została oddana do użytku we wrześniu 2022 roku, dzisiaj będzie to podniesienie jakości kształcenia i doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, sportowy i informatyczny – informuje pani Dyrektor.

No i jeszcze praktyki zagraniczne, tym razem w Hiszpanii. Wcześniej, młodzież wyjeżdżała na praktyki do Grecji, natomiast nauczyciele – na wizyty studyjne do Czech i Francji. I rzecz najważniejsza… Nabór do szkoły, który jest w tym roku bardzo dobry, szczególnie jeśli chodzi o technika programistę. „Kwitnie” szkolnictwo zawodowe, a liczba uczniów z 300 wzrosła do 450 osób (w szkole uczy się 30 uczniów z Ukrainy). Z nowości… Od następnego roku szkolnego klasa policyjna z elementami kryminalistyki w Liceum Ogólnokształcącym, a więc i współpraca ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, która do 2018 roku nosiła nazwę „Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki”.

Na koniec, kilka słów o Dyrektor Zespołu Szkół. Teresa Biernat jest absolwentką wydziału matematyki i fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie, Uniwersytet Rzeszowski). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie fizyki z astronomią, później przyszedł czas na podyplomówkę z ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania z matematyki i fizyki, a na końcu – na studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Wielokrotnie wyróżniana nagrodą Starosty, uczestniczyła w kilkudziesięciu różnego rodzaju kursach i szkoleniach pedagogiczno-przedmiotowych.

Historia Zespołu Szkół „U Witosa”

Historia Zespołu Szkół „U Witosa” sięga 1991 roku, kiedy to – decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu, utworzono II Liceum Ogólnokształcące. Szkoła rozpoczęła pracę w budynku kończącego działalność Liceum Medycznego. Dyrektorem szkoły został dotychczasowy dyrektor Liceum Medycznego Stefan Hałabis, który funkcję tę sprawował do grudnia 1994 roku, tj. do swojej śmierci. Kadra nauczycielska rekrutowała się z nauczycieli, zatrudnionych w Liceum Medycznym. Naukę w szkole rozpoczęło 36 uczniów. Pierwszego września 1993 roku działalność rozpoczęło 4-letnie Liceum Zawodowe o specjalności „gastronom”.

Szkoła przejęła obiekty po zlikwidowanej bursie szkół średnich. Po śmierci Dyrektora Stefana Hałabisa, obowiązki dyrektora Zespołu Szkół od 1. stycznia do 31. sierpnia 1995 roku pełniła Regina Gil. Od 1. września 1995 roku obowiązki dyrektora szkoły przejął Adam Ściborek, pełniąc tę funkcję do 30. czerwca 2009 roku. W latach 2000-2009 Wicedyrektorem Zespołu Szkół była Regina Gil. Pierwszego września 2009 roku na emeryturę odszedł Adam Ściborek oraz Regina Gil i Elżbieta Grzesiak.

Przy szkole funkcjonował internat, którego kierownikiem był Zenon Kaproń. Internat zawiesił działalność w 2003 roku. Od września 1996 roku w Zespole Szkół utworzone zostało stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, które powierzono Urszuli Boryńskiej. Następnie, funkcję tę pełniły Danuta Wronka, Renata Myszak, a od 2010 roku – Joanna Sulowska (po jej śmierci, od września 2022 roku funkcję tę sprawuje Renata Myszak).

Pierwszego września 2002 roku w miejsce Liceum Zawodowego utworzono Technikum Technologii Żywienia, które funkcjonowało do 31. sierpnia 2005 roku. W roku szkolnym 2003/2004 po raz pierwszy uczniowie rozpoczęli naukę w Liceum Profilowanym oraz Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.

Trzynastego października 2004 roku nadano szkole sztandar. Sztandar poświęcił ks. infułat Edmund Markiewicz, a przekazał na ręce Dyrektora szkoły Adama Ściborka – Bolesław Gzik – Starosta Janowski, obecnie – Wicewojewoda Lubelski.

Dnia 23. maja 2010 roku nadano szkole imię Wincentego Witosa. Podczas uroczystości, odsłonięto pomnik autorstwa artysty rzeźbiarza z Woli Grójeckiej, który zmarł w grudniu 2021 roku. Jego kamienno – ceramiczne popiersie Wincentego Witosa o wysokości 2 metrów stoi przed szkołą.

Obecnie, Dyrektorem szkoły jest Teresa Biernat, która pełni tę funkcję od 1. lipca 2009 roku. Za jej kadencji, najpierw Wicedyrektorem szkoły była Aneta Wąsek (od 1. września 2009 r. do 31. sierpnia 2010 r.), potem – Maria Harasiuk (od 1. września 2010 r. do 31. sierpnia 2012 r.), a od 1. września 2012 roku do teraz Wicedyrektorem szkoły jest Małgorzata Łukasz.

W materiale wykorzystano informacje ze strony internetowej Zespołu Szkół.

Tekst; foto: Alina Boś