Terytorialsi na straży bezpieczeństwa wschodniej granicy

Trwa operacja Wojsk Obrony Terytorialnej pod kryptonimem „Silne Wsparcie” w województwach lubelskim i podlaskim, której celem jest wzmocnienie odporności lokalnych społeczności z rejonów przygranicznych na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Zadania żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT koncentrują się przede wszystkim na wsparciu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcie to ma szczególne znaczenie w obszarze wykorzystania sprzętu specjalistycznego, typu płaskodenne łodzie patrolowe, bezzałogowe statki powietrzne „FlyEye” czy maszty oświetleniowe.

W działania – w ramach operacji „Silne Wsparcie” w województwie lubelskim, zaangażowani są również żołnierze OT z innych regionów, m.in. z Podkarpacia, Mazowsza, z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Ich obecność pozwala zwiększyć potencjał w zakresie wykorzystania sprzętu specjalistycznego, jakim dysponuje WOT, oraz zapewnić rotację na stanowiskach.

Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, żołnierze 2 LBOT wystawiają patrole, posterunki obserwacyjne oraz punkty kontrolne. Wyposażeni w sprzęt termowizyjny i noktowizyjny, patrolują obszar przygraniczy województwa lubelskiego. Prowadzą patrole wodne na rzece Bug oraz patrole konne w terenach trudno dostępnych. Cały czas działają również Zespoły Oceny Wsparcia, które monitorują sytuację na terenach objętych stanem wyjątkowym, i na bieżąco reagują na zgłaszane potrzeby władz samorządowych oraz mieszkańców.

Wspólnym celem funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, żołnierzy wojsk operacyjnych oraz terytorialsów jest ochrona wschodniej granicy Polski i zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Działania te mają bardzo duże poparcie społeczne. Codziennie ze strony mieszkańców rejonów przygranicznych, jak i z całej Polski, płyną wyrazy solidarności, wdzięczności i wsparcia dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Damian Stanula – oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej