Terytorialsi przeszkolą kadetów

W poniedziałek, 28 czerwca br. w koszarach 22 dęblińskiego batalionu lekkiej piechoty ruszyło szkolenie przygotowawcze absolwentów klas mundurowych w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. W wakacje instruktorzy 2 Lubelskiej Brygady OT przeszkolą w sumie 74 kadetów.

Dla instruktorów 2 LBOT będą to pracowite wakacje. Oprócz programowych szkoleń WOT – podstawowych, wyrównawczych, ćwiczeń rotacyjnych oraz poligonowych, po raz pierwszy będą realizować szkolenie w ramach służby przygotowawczej absolwentów klas mundurowych. To absolwenci, m.in. Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Szkolenie absolwentów w ramach służby przygotowawczej potrwa w sumie 12 dni. Każdego dnia, przez 10 godzin, kadeci będą szkolić się pod okiem instruktorów 2 LBOT z taktyki, strzelectwa, profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Będą to głównie zajęcia praktyczne prowadzone w warunkach poligonowych – w sumie 86 godzin zajęciowych.

Służba przygotowawcza będzie dla uczniów swoistym sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych z przedmiotu „edukacja wojskowa”, którego uczą się przez trzy semestry, w ciągu ostatnich dwóch lat nauki w szkołach ponadpodstawowych w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Szkolenie zakończy egzamin końcowy, a następnie przysięga wojskowa, która odbędzie się 9 lipca br. na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie.

Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej kadeci staną się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Odbycie służby przygotowawczej nie jest obowiązkowe, to propozycja dla ochotników. Warto jednak przypomnieć, że dzięki temu szkoleniu absolwenci mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

Podobne szkolenia absolwentów klas wojskowych będą realizowane podczas tegorocznych wakacji w centrach szkolenia, szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia oraz wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 803
tel. kom. 725 880 174
email: d.stanula@ron.mil.pl