Trwają egzaminy ósmoklasistów

Pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczął się wczoraj trzydniowy obowiązkowy egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpienie warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Dzisiaj, ósmoklasiści zdają matematykę, a jutro – język obcy. Wśród zdających są uczniowie z Ukrainy. Najczęściej deklarowanym językiem obcym, wybieranym przez polskie i ukraińskie dzieci, jest język angielski. Niektórzy ósmoklasiści – ze względu na orzeczenie lekarskie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, mają wydłużony czas egzaminu. Są to uczniowie, mający problem z czytaniem (dysleksja), niskim poziomem graficznym pisma (dysgrafia), pisaniem z błędami (dysortografia) oraz nauką matematyki (dyskalkulia). Dodatkowy czas przysługuje też uczniom, m.in. z wadą wzroku i słuchu, z przewlekłą alergią oraz tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej.

Egzamin z języka polskiego trwa dwie godziny, ale może zostać wydłużony o godzinę (do 180 minut). Najkrótszy jest egzamin z języka obcego – trwa półtorej godziny, a czas dodatkowy wynosi 45 minut. No i jeszcze królowa nauk – matematyka. Tutaj egzamin trwa godzinę i 40 minut, ale może zostać przedłużony o kolejne 50 minut (do 2,5 godziny).

– Egzamin z polskiego trudny nie był, ale – pisząc rozprawkę – musiałam uważać, by nie zabrakło mi miejsca w arkuszu (koledze, niestety zabrakło) – relacjonuje na żywo Ola.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów a ich wyniki – ogólnopolskie, zostaną ogłoszone 3. lipca. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to wyniki z egzaminów. Druga połowa to „premia” za świadectwo szkolne i inne osiągnięcia ucznia.

Oczywiście, wyniki egzaminów mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły średniej.

Alina Boś; foto: Ministerstwo Edukacji Narodowej