Trwają prace na drodze powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy

Dnia 23 października Starosta Janowski – Artur Pizoń, Wicestarosta – Michał Komacki, Członek Zarządu Rady Powiatu – Zenon Zyśko, Dyrektor ZDP w Janowie Lubelskim – Witold Kuźnicki udali się na wspomniany odcinek drogi, by obejrzeć postęp i tempo prac. A te są zaiste imponujące. Roboty zaczęły się kilka tygodni temu, mocno utrudniając grzybiarzom życie, bo odcinek od głównej drogi z Janowa Lubelskiego aż po Porytowe Wzgórze był całkowicie wyłączony z ruchu. W tej chwili szosa jest przejezdna, ale trwają jeszcze prace związane z odtworzeniem rowów odwodnieniowych, położeniem drugiej warstwy nawierzchni bitumicznej, wykonaniem poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Powiat Janowski realizuje inwestycję m.in. dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 1 968 tys. zł oraz dofinansowaniu z Funduszu Leśnego, które wynosi ok. 1 967 tys. zł. W kosztach partycypuje również Gmina Dzwola. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika jako Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza w roli Partnera. Prace mają się zakończyć do grudnia b.r.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: Anna Sosnówka