Tytuł „Złotej Szkoły NBP” dla Zespołu Szkół Technicznych

Nasza szkoła uzyskała prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły NBP”. Oznacza to, że znaleźliśmy się w gronie najlepszych szkół w Polsce, promujących edukację ekonomiczną wśród młodzieży szkolnej. Komisja konkursowa, powołana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego – Profesora Adama Glapińskiego, przyznając tytuł, oceniała szkoły pod kątem realizacji zadań konkursowych, zwracając uwagę na: pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne, dopasowanie zadań do wieku uczniów, przydatność w praktyce oraz zasięg i poziom zaangażowania uczestników.

             „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski program, skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Uzyskanie tak prestiżowego tytułu wiązało się z wykonaniem w szkole wielu zadań, w które zaangażowani byli uczniowie oraz nauczyciele, tworzący wspólnie drużynę szkolną, zwaną „Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej” (DAEE). W ramach trwającego w szkole Programu zrealizowano kilka bardzo ciekawych spotkań z ekspertami, przeprowadzono wiele lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem treści ekonomicznych oraz zorganizowano debatę szkolną. Wszystkie te zadania zorientowane były na tematykę, związaną z finansami osobistymi, inwestowaniem,  rynkiem nieruchomości oraz kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.

            Oprócz prestiżowego tytułu i certyfikatu, społeczność szkolna wyniosła wiele korzyści z Programu. Uczniowie i nauczyciele zdobyli kolejne doświadczenie w organizacji ciekawego wydarzenia szkolnego. Szkoła zyskała pozycję lidera w upowszechnianiu edukacji ekonomicznej.

            Warto podkreślić, iż Zespół Szkół Technicznych od wielu lat promuje wśród uczniów wiedzę ekonomiczną i wspiera rozwój kompetencji finansowych młodzieży, realizując liczne przedsięwzięcia i współpracując z instytucjami, działającymi w obszarze ekonomicznym i gospodarczym.

Mariusz Wieleba – Członek DAEE