Uczennica Szkoły Branżowej nagrodzona w XXII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim

Wysokie, bo aż II miejsce zdobyła Karolina Janicka, uczennica I klasy Branżowej Szkoły I stopnia, w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim zorganizowanym m.in. przez Komendę Główną OHP. Spośród tysięcy prac nadesłanych z całej Polski, praca Karoliny spodobała się jury na tyle, że była w pierwszej, najlepszej trójce. Tematem przewodnim konkursu były słowa św. Jana Pawła II:  „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.” Uczennica wysłała na Konkurs pracę fotograficzną pt. „Podążać Ich śladem” przedstawiającą ikonę Świętej Rodziny ofiarowaną nowożeńcom. 

Gala wręczenia nagród odbyła się w Wadowicach. Organizatorzy wyróżnili wcześniej kilkanaście prac i zaprosili ich autorów na uroczyste spotkanie. Dopiero na miejscu ogłoszono wyniki, w tym drugie miejsce dla fotografii Karoliny. Wartościowe nagrody ufundowała Komenda Główna Ochotniczych Hufów Pracy.

Warto wspomnieć, że uczestnicy grupy wychowawczej OHP prowadzonej przez Elżbietę Jaworską, niejednokrotnie zdobywają wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Niedawno trzech uczniów  z naszej Szkoły Branżowej również zdobyło wysokie noty w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Ars Poetica” w Lublinie, gdzie recytowali wiersze Marii Konopnickiej.

Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Karoliny!

                                                                 Tekst: Elżbieta Jaworska