Uczniowie I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza na 3 zajęciach w ramach projektu Akademii Młodych Humanistów w Lublinie

Tym razem dyskutowaliśmy o sacrum i profanum w przestrzeni religijnej i pozareligijnej, interpretowaliśmy wiersze Wisławy Szymborskiej, zastanawialiśmy się w jaki sposób filozofowie widzą religię.

Poznawaliśmy również kolejne karty z historii miasta Lublina.

Następne spotkanie już za miesiąc! Czekamy z niecierpliwością!

Aneta Luks, 3B

Akademia Młodych Humanistów to wspólna inicjatywa Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Filozofii KUL.

Jej celem jest wsparcie najzdolniejszych i najlepiej zmotywowanych uczniów szkół średnich, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje w zakresie języka polskiego, historii i filozofii.