Uczniowie I LO uczestnikami Akademii Młodych Humanistów KUL

Jednym z priorytetów edukacyjnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim jest współpraca z uczelniami wyższymi, które objęły patronatem nasze liceum. W ten sposób szkoła realizuje swoją misję, której jednym z założeń jest przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia. Młodzież I LO bierze udział w wielu projektach, warsztatach i obozach naukowych, organizowanych przez szkoły wyższe we współpracy z zespołem nauczycieli liceum, któremu przewodniczy Piotr Jakubiec.

Jedną z form współpracy jest udział naszych uczniów w Akademii Młodych Humanistów. Jest to program prowadzony przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii, Wydział Filozofii oraz Uniwersytet Otwarty Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Celem Programu jest zapewnienie uczniom, interesującym się literaturą, językiem polskim, kulturą, filozofią oraz historią specjalną, indywidualnej opieki naukowej. AMH zapewnia młodym humanistom dodatkowe możliwości kształcenia oraz wymianę doświadczeń. Program wspiera własną twórczość naukową i literacką uczniów, przygotowując ich do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Jest oparciem dla uczniowskich inicjatyw i projektów kulturowych, a także przygotowaniem do studiów wyższych. W trosce o bezpieczeństwo opiekunów i uczniów, zajęcia odbywają się w wersji online.

W zajęciach Akademii Młodych Humanistów już drugi rok z rzędu udział biorą uczniowie: Wiktoria Szymończyk (kl. IIBp), Maria Skóra (kl. IIIA) oraz Antoni Kubalski (kl. IIBp), którzy udział w zajęciach oceniają jako niezwykle interesujące doświadczenie.

– Nie brakuje ciekawych rozmów, uśmiechów i obecności innych uczestników oraz prowadzących. Sprawnie organizowane bloki modułów wykładowo-warsztatowych doskonale wynagradzają brak bezpośredniego kontaktu. Udział w zajęciach niesie nowe możliwości kształcenia oraz wymianę doświadczeń ze starszymi uczestnikami. Chociaż uczestniczę w zajęciach dopiero od kwietnia, w szczególności zainteresował mnie temat lekko pomijany lub całkowicie nieobecny w szkolnych murach – problemy sztuki i poezji współczesnej. Fascynuje mnie, że w dobie rozwoju cywilizacji nie można zamknąć sztuki współczesnej w jednolitych i określonych formach. Artyści znajdują różne środki wyrazu, nie obowiązują ich żadne ograniczenia. Poprzez warsztaty analityczno-interpretacyjne mogę pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać nowe zainteresowanie. Uważam, iż udział w takim programie to niewymierne doświadczenie, które sprawi, że będę mogła kroczyć przez świat z bardziej otwartą perspektywą – mówi Wiktoria Szymończyk, uczestniczka zajęć.

Mamy nadzieję, że udział w zajęciach Akademii Młodych Humanistów będzie wspaniałą podróżą po literaturze i sztuce oraz pierwszym krokiem do studiowania właśnie kierunków humanistycznych.

04.12.2019, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Młodzież licealna z Warszawy gośćmi Uniwersytetu Otwartego KUL Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Opiekun – Dorota Rachwalska-Kata; foto: archiwum LO