Uczniowie LO poszerzają wiadomości online we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Siódmego grudnia klasa 2Ap o profilu biologiczno-chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza wzięła udział w zajęciach online, zorganizowanych przy współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykład pt. ,,Fotosynteza i oddychanie – sposoby przetwarzania energii w komórkach” został przeprowadzony przez dr Barbarę Chudzik.

Podczas konferencji podsumowaliśmy i rozszerzyliśmy wiadomości na temat procesów metabolicznych w komórce. Dr Barbara Chudzik wyjaśniła nam zjawiska, które obserwujemy na co dzień, m.in. dlaczego większość roślin jest zielona oraz skąd bierze się fluorescencja. Dużą część wykładu stanowiły prezentacje prostych, lecz bardzo ciekawych i przydatnych doświadczeń, które będziemy mogli wykonać sami w domu lub w pracowni szkolnej. Dowiedzieliśmy się np., jak rozszczepić światło przy użyciu zwykłej szklanki z wodą. Zdobyte wiadomości, zaprezentowane w interesujący sposób, z pewnością przydadzą nam się podczas kolejnych lekcji biologii w szkole. Dziękujemy za przekazaną wiedzę i mamy nadzieję na kolejne tego typu zajęcia.

Kinga Jednac, 2 Ap