stareLO

Uczniowie LO stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego

W ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 Kształcenie Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu społecznego uczniowie naszej szkoły, tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza Mikołaj Kiszka, Julia Michalczyk, Izabela Gabriela Widz – wszyscy z klasy II A oraz Antoni Rosiński z kl. I A zostali szczególnie wyróżnieni, uzyskując miano stypendystów Marszałka Województwa Lubelskiego.

Na ręce Dyrekcji Szkoły Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski złożył list gratulacyjny, podkreślający rangę sukcesów osiągniętych przez uczniów i zawarł prośbę o dalsze ich wspieranie i motywowanie w dążeniu do uzyskiwania wysokich rezultatów w nauce i rozwoju osobistym.

Jedną z form wspierania będzie współpraca pomiędzy uzdolnionym uczniem a opiekunem dydaktycznym, który pomoże mu w realizacji indywidualnego planu edukacyjnego rozwoju, dokona monitorowania jego osiągnięć oraz wesprze w wydatkowaniu stypendium, zgodnie z nakreślonymi celami edukacyjnymi.

Uzyskana pomoc finansowa oraz wspomniana polityka dydaktyczno – wychowawcza ze strony szkoły będą podwaliną do wszechstronnego rozwoju stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich dalszej nauce, a także pomoże w trafnym wyborze przyszłej kariery zawodowej.

Wicemarszałek zaznaczył, iż wsparcie wyróżnionych to znaczący wkład w budowanie kapitału ludzkiego Województwa Lubelskiego i Polski.

Bożena i Waldemar Janus – nauczyciele LO