Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku na Targach Agrotech Kielce 2022

W piątek, 18. marca 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku wraz opiekunami uczestniczyli w wystawie Agrotech w Kielcach. W wyjeździe udział wzięło 50 uczniów, kształcących się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik. Nasi uczniowie mogli obejrzeć najnowsze pojazdy i maszyny rolnicze, prezentowane przez firmy krajowe i zagraniczne.

Największym jednak zainteresowaniem cieszył się ciągnik Steyr – Konzept, wyposażony w modułowy hybrydowy napęd elektryczny, złożony z silnika spalinowego, generatora i kilku silników elektrycznych.

Tekst; foto: Zenon Mazur