Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wśród najlepszych

W Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów”. W uroczystości udział wzięło 80 uczniów z 33 szkół powiatu janowskiego, kraśnickiego i lubelskiego. Stypendia oraz listy gratulacyjne z rąk marszałka Jarosława Stawiarskiego otrzymało 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych: Paweł Pawlos z kl.3im, Adrian Lewczyk z kl. 3im, Sebastian Suchora z kl.3i, Adrian Blacha z kl.3i, Bartosz Kozina z kl. 3im, Angelika Krzysztoń z kl. 4ei, Natalia Lisek z kl. 4ei, Patryk Marzęda z kl.4ei, Piotr Sosnówka z kl. 4ei, Mateusz Małek z kl.5ip.

Stypendyści pracują pod kierunkiem opiekunów dydaktycznych: Elżbiety Dębiec, Kamili Surowskiej, Katarzyny Kozioł oraz Karola Drewniaka.

W obecnej edycji, stypendium wynosi 6 tys. zł. Stypendyści – dzięki środkom pieniężnym, mają wyjątkową możliwość rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i talentów, przeznaczając je m.in. na udział w konkursach i zajęciach pozaszkolnych, zakup literatury czy wyposażenie indywidualnego warsztatu pracy.

Tekst; foto: archiwum ZST