Uhonorowani za działania na rzecz środowiska policyjnego

Artur Pizoń – Starosta Janowski, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu i Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godziszów zostali uhonorowani Krzyżami Niepodległości z Gwiazdą kl. I.

Odznaczenia, nadane decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, mają charakter honorowy i pamiątkowy.

Medale, nadawane są członkom związku lub – jak w tym przypadku, osobom spoza środowiska związkowego i policyjnego, m.in. za wspieranie statutowej działalności Związku.

Panowie zostali wyróżnieni za pomoc przy organizacji symbolicznego pogrzebu policjanta – posterunkowego Edwarda Jezierskiego, który w wieku 25 lat został zamordowany przez dwóch niebezpiecznych przestępców podczas brawurowej akcji ich zatrzymania.

Na zdjęciu (od lewej): aspirant sztabowy Maciej Dziergas – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego, Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godziszów, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, inspektor Andrzej Mioduna – Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu, nadinspektor Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Alina Boś; foto: archiwum powiatu janowskiego