Ul. Stokowa oddana do użytku

Dnia 06.12.2022 r. w naszym mieście uroczyście oddano do użytku zmodernizowaną ul. Stokową. W ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2831L Janów Lubelski ul. Stokowa w lokalizacji od km 0+000 do km 0+411” wykonano roboty budowlane oraz branży telekomunikacyjnej (wybudowano kanał technologiczny) i branży elektrycznej (usunięcie kolizji). Pracami budowlanymi zajęła się firma  Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lublina przy udziale podwykonawców, a zakres tychże prac obejmował: rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy z betonu i kamienia, położenie nowej nawierzchni asfaltowej szer. 5,50m,; wybudowano chodnik po str. lewej długości 411 mb i szerokości 2,0 m, wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej, przebudowano przejścia dla pieszych, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączny koszt inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania, promocja, itp.) wyniosły ok.  1,7 mln zł. Zadanie w kwocie 400 tys. zł dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W kosztach wkładu własnego partycypowały: Powiat Janowski i Gmina Janów Lubelski, po 650 tys. każda ze stron.

W uroczystym odbiorze drogi Powiat Janowski reprezentowali: Starosta Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak, Członkowie Zarządu: Władysław Sowa, Józef Wieleba, Zenon Zyśko. Ze strony Gminy Janów Lubelski obecni byli: Burmistrz Krzysztof Kołtyś i Wiceburmistrz Czesław Krzysztoń. Stawił się również Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki z pracownikami oraz przedstawiciele firmy KPRD z Lublina.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot