Umowy na budowę nowej Komendy Powiatowej PSP podpisane. Przekazanie placu budowy w poniedziałek, 26. czerwca

Dwie umowy z wykonawcą i inwestorem zastępczym podpisano dzisiaj w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Chodzi o budowę nowej siedziby dla strażaków zawodowych z janowskiej jednostki PSP.

Inwestycja pochłonie 27 mln 550 tys. zł. Zadanie wykona „Solkan” z Rzeszowa. Umowę z ramienia wykonawcy podpisał Prezes Zarządu – Konrad Łoboda. Przekazanie placu pod budowę nastąpi w poniedziałek, 26. czerwca. Termin zakończenia budowy strony ustaliły na dzień 31. grudnia 2025 roku, a termin gwarancji – do 2031 roku.

Za proces budowlany odpowiada ZDI Sp. z o.o. z Zamościa – inwestor zastępczy, który za ponad pół mln zł zadba o obsługę inwestycyjną strażackiego zadania. Umowę podpisał Prezes Zarządu ZDI – Zdzisław Ostasz.

Z ramienia inwestora – przy kontrasygnacie księgowej Urszuli Chmiel, obie umowy podpisał Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim.

Podczas spotkania – za ogromne zaangażowanie na rzecz budowy janowskiej Komendy PSP, Pazdrak podziękował Michałowi Moskalowi – Dyrektorowi Biura Prezydialnego PiS, Jerzemu Bieleckiemu – Posłowi na Sejm V, VIII i IX kadencji oraz Grzegorzowi Alinowskiemu – Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Podziękowania popłynęły też pod adresem Artura Pizonia – Starosty Janowskiego i Barbary Fuszary – Skarbnik Powiatu – przedstawicieli Powiatu Janowskiego, który za ponad 570 tys. zł zakupił pod budowę Komendy działkę o powierzchni 1,1 ha, oraz radnych powiatowych, wójtów i burmistrzów.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”.

Na tytułowym zdjęciu, podczas podpisania umowy (od lewej): Barbara Fuszara, Urszula Chmiel, Grzegorz Alinowski, Grzegorz Pazdrak, Konrad Łoboda, Zdzisław Ostasz, Michał Moskal, Jerzy Bielecki, Artur Pizoń.

Tekst; foto: Alina Boś