UNHCR zakończył dystrybucję odzieży dla uchodźców w Województwie Lubelskim

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, starostwami, urzędami miast oraz organizacjami pozarządowymi, przekazało odzież uchodźcom przebywającym w punktach zbiorowego zakwaterowania w województwie lubelskim. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy pracownicy UNHCR odwiedzili osobiście wszystkie miejsca, które zgłosiły zapotrzebowanie na ubrania. W związku z tym, ponad 1800 uchodźców mieszkających w 106 punktach zakwaterowania otrzymało pomoc humanitarną – głównie odzież: kurtki i swetry.

“Wielu uchodźców w Polsce usamodzielnia się, w różnych formach partycypuje społecznie i wnosi swój wkład do polskiej gospodarki, a także pomaga innym uchodźcom. Jednak nadal istnieją uchodźcy, którzy wymagają wsparcia i uwagi ze strony instytucji i organizacji humanitarnych. UNHCR w województwie lubelskim wskazał osoby mieszkające w punktach zbiorowego zakwaterowania jako najbardziej potrzebujące.” – powiedział Marco Procaccini, Dyrektor Biura UNHCR w Lublinie.

Koordynacją zakwaterowania uchodźców w zbiorowych punktach zajmuje się Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Z kolei nad każdym takim miejscem czuwa właściwy powiat. Lokalne samorządy i koordynatorzy poszczególnych placówek wspierali proces dystrybucji poprzez zbieranie zapotrzebowania i rozmiarów odzieży, a także pomogli w rozpowszechnianiu informacji. Ogromną rolę w całym przedsięwzięciu odegrali pracownicy magazynu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Dzięki ich wsparciu logistycznym przy pakowaniu, sortowaniu oraz inwentaryzacji odzieży, cały proces przebiegł sprawnie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym partnerom, a w szczególności UNHCR, za pomoc w zaspokojeniu jednej z najbardziej palących potrzeb humanitarnych uchodźców w Województwie Lubelskim.” – powiedział Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski. “Udzielona pomoc nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów. Jest to jednak kolejny mały krok w kierunku zaspokojenia potrzeb grup najbardziej zagrożonych.”

Partnerstwa UNHCR z UNIQLO, Canada Goose oraz innymi firmami pokazują, jak wszechstronne wsparcie i wpływ może mieć sektor prywatny na działania skierowane do uchodźców. Współpraca z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie i jego właściwymi jednostkami obrazuje jak wiele można zdziałać wspólną pracą na rzecz wsparcia uchodźców i osób ich przyjmujących. Kluczowe jest bowiem dostarczenie pomocy humanitarnej wtedy i tam, gdzie jest ona potrzebna.

W miejscach zbiorowego zakwaterowania w Województwie Lubelskim przebywa obecnie ok. 4 tysiące uchodźców. Ich potrzeby są duże i różnorodne, obejmują m.in. wsparcie rzeczowe, dostęp do rynku pracy czy kursy języka polskiego. Dystrybucja odzieży była wsparciem uzupełniającym. Podczas wizyt w miejscach zakwaterowania zespół UNHCR rozmawiał z uchodźcami, zapewniał wsparcie informacyjne oraz dostęp do innych specjalistycznych usług.