Uroczyste wręczenie promes dla jednostek OSP z województwa lubelskiego

Dwudziestego kwietnia br. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes, związanych z planowanymi zakupami samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP.

Środki finansowe na realizację zakupów pochodzą z następujących źródeł: dotacje budżetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacje budżetowe ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, środki pozyskane z samorządów terytorialnych, środki od firm ubezpieczeniowych oraz środki własne.

Promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych otrzymało 28 jednostek OSP z województwa lubelskiego, w tym OSP Aleksandrówka na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i OSP Wólka Batorska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Tekst; foto: Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim