Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek 24 czerwca 2022 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Jak podkreśliła w Swoim przemówieniu Pani Dyrektor Wiesława Dyjach: „był to trudny, ale bardzo ciekawy rok. Rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym przeszkodom i wyzwaniom, między innymi związanymi z wybuchem wojny tuż za granicami naszego kraju czy też wyzwaniom wiążącym się ze skutkami trwającej 2 lata pandemii korona wirusa i koniecznością  realizacji przez ten czas nauki zdalnej. Ale nareszcie wróciliśmy do normalności”. Szkoła zaczęła tętnić swoim uczniowskim życiem.

Pani Dyrektor, zwracając się do młodzieży przypomniała: ”wyjeżdżaliście na wycieczki klasowe, nawet 3- dniowe,przemierzając atrakcyjne szlaki turystyczne i poznając piękno naszego kraju, braliście udział w spływach kajakowych, ogniskach klasowych, biegu partyzanckim  oraz kontynuowaliście tradycję wyjazdów naukowych na uczelnie patronackie.Niezmiernie cieszę się, że  mieliście także możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus+ związanym  z realizacją projektu Europejski Zielony  Ład –myślę, że wyjazd do Schwabisch Hall pozostanie na długo w Waszej pamięci. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, empatii i wrażliwości  na potrzeby innych ludzi odbywały się zbiórki i koncerty charytatywne, a także Gale, w tym Janowska Gala talentów – integrujące społeczność szkolną i dające możliwość prezentacji swoich  talentów, nie tylko artystycznych ale też organizacyjnych.”

Ten rok szkolny, chociaż był bardzo trudny, jednak obfitował w różnego rodzaju sukcesy. I o tym mówiła Pani Dyrektor: „Niezmiernie cieszą sukcesy naszych uczniów  zdobywane w konkursach i olimpiadach, na różnych szczeblach, wśród których imponująca była w tym roku liczba laureatów i finalistów olimpiad ogólnopolskich.  Jesteście naszą dumą i stanowicie wspaniałą wizytówkę nie tylko naszej szkoły, ale całego Powiatu Janowskiego.

Rok szkolny 2021/2022 kończymy z tarczą zwycięstwa i laurem sukcesu na skroni, o czym świadczy także fakt, iż  promocję z wyróżnieniem otrzyma dzisiaj 105 uczniów. Te osoby w szczególności stanęły na wysokości zadania wykazując się dużą samodyscypliną i zaangażowaniem, a także świadomością wartości nauki i wykształcenia. Szczególnie chciałam tutaj wyróżnić uczennicę, która uzyskała najwyższą średnią ocen i nominację do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to Julia Świąder z klasy IA, ze średnią 5,67.”

Pani Dyrektor pogratulowała całej społeczności młodzieży naszej szkoły, gdyż wszyscy uzyskali promocję do następnej klasy.

 Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły podziękowała Pani Dyrektor „za włożony w edukację trud, za życzliwość i troskę o kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży. Dziękuję za podejmowany w codziennej pracy wysiłek i zaangażowanie, a także za troskę o  bezpieczeństwo naszych wychowanków i za dbałość o edukację.”

Podczas uroczystości podziękowaliśmy wieloletniemu nauczycielowi religii  pani Elżbiecie Tylus, która odeszła na emeryturę.

Podziękowania zostały skierowane również do Rodziców: ”Dziękuję za współpracę, za wszelkie działania wspierające szkołę, za zrozumienie jej potrzeb, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły i zaangażowanie. Jesteście naszymi partnerami i współautorami sukcesu każdego ucznia. Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły, ogromnie dziękuję!” – to słowa Pani Dyrektor, która również zwróciła się z podziękowaniami do Pana Starosty: „Dzisiejszy dzień jest też okazją do złożenia podziękowań  Panu Staroście Arturowi Pizoniowi za wspieranie naszej szkoły i umożliwianie nam wdrażania różnych zamierzeń i przedsięwzięć. W ostatnim czasie największą inwestycją, jaką Starostwo Powiatowe zrealizowało na rzecz naszej szkoły, jest wybudowanie  ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Panie Starosto – teren ten dotychczas niezagospodarowany zyskał nowy  wymiar,  a młodzież naszej szkoły kolejną możliwość do rozwijania swoich pasji, zdolności oraz stawania na podium z najlepszymi.”

Swoje wystąpienie zakończyła Pani Dyrektor słowami: „ Życzę, aby wakacje były czasem dobrego, bezpiecznego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy oraz nauki, ale także czasem refleksji, chwili dla siebie i  momentem zachwytu nad każdym dniem. Do zobaczenia po wakacjach!”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, po czym swoje nagrody odebrali championi naszej szkoły.

Uroczystość umilały nam piękne występy wokalne Julii Fijałkowskiej – stypendystki Starosty Powiatu Janowskiego.

Na zakończenie uczniowie skierowali ciepłe słowa do nauczycieli, Dyrekcji, wszystkich pracowników szkoły i rodziców dziękując za miniony rok.

Joanna Dyjach oraz Paweł Sadecki – to uczniowie klasy IIA i to właśnie im należą się serdeczne podziękowania za poprowadzenie całej uroczystości. Nad oprawa muzyczną czuwali uczniowie klasy IIA – Wiktor Papierz i Bartosz Chwiej.

Uroczystość przygotowali: Marzena Jakubiec i Piotr Jakubiec. Dziękujemy za pomoc pani Izabeli Wąsek.