Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2022/23 w I LO

23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Dzięki uprzejmości Dyrektora Janowskiego Ośrodka Kultury, Pana Łukasza Drewniaka, mogliśmy zorganizować uroczysty apel na scenie w JOK.

Jak podkreśliła w swoim przemówieniu Pani Dyrektor Wiesława Dyjach: „Szybko upłynęło te 10 miesięcy wypełnionych nauką, sprawdzianami, konkursami, zawodami, uroczystościami patriotycznymi, wyjazdami, ale też po prostu codzienną, szkolną rzeczywistością.”

Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom naszej szkoły uzyskania promocji do następnej klasy. Zwracając się do młodzieży, przypomniała o realizacji w minionym roku szkolnym szeregu różnych projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność nauczania. Wymieniła przede wszystkim: udział w programie Erasmus+ „Europejski Zielony Ład – wyzwanie dla edukacji szkolnej”, pozyskanie dotacji w konkursie Ekopracownia – zielone serce szkoły, przystąpienie do nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, organizację Dnia Historyka, sesji popularno – naukowej „Między swastyką a czerwoną gwiazdą” oraz okolicznościowego konkursu poświęconego znajomości patrona szkoły, a także organizację kolejnej edycji Janowskiej Gali Talentów, XI Biegu Partyzantów, realizację projektu „Młodzi pełni możliwości”,  organizację licznych zbiórek i koncertów charytatywnych przez Wolontariat i Grupę Artystyczną. „Mam nadzieję, że w naszej szkole każdy czuje się dobrze, może znaleźć odpowiednią dla siebie formę aktywności i możliwości rozwoju” – takimi słowami zwróciła się Pani Dyrektor do uczniów.

Wiele ciepłych słów Dyrekcja skierowała również do wszystkich pracowników szkoły. Nauczycielom podziękowała za odkrywanie talentów, motywowanie do działania, zachęcanie do wytężonej pracy, przygotowywanie młodzieży do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Podkreśliła także swą wdzięczność za trud, wysiłek i zaangażowanie przez cały miniony rok, a w szczególności w tych ostatnich dniach, kiedy to musieliśmy przygotować szkołę do generalnego remontu.  Pani Dyrektor zwróciła się do zebranych słowami: „To było ogromne wyzwanie, sami pracownicy szkoły, bez Waszej Kochani pomocy nie daliby rady. Wspólnymi siłami przygotowaliśmy naszą wiekową szkołę do remontu generalnego. Bardzo wszystkim dziękuję za ten zbiorowy wysiłek i mobilizację.”

Słowa uznania zostały skierowane również do Rodziców: ”Dziękuję również Waszym Rodzicom, bo to oni każdego dnia stanowili dla Was wsparcie na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy. Dziękuję Radzie Rodziców na czele z przewodniczącą Panią Magdaleną Kolasą za zrozumienie naszych potrzeb i współtworzenie naszej szkolnej rzeczywistości.” 

W dalszej części swojego przemówienia Pani Dyrektor podkreśliła rolę organu prowadzącego  – Zarządu Powiatu Janowskiego na czele z Panem Starostą Arturem Pizoniem. Ze sceny wybrzmiały słowa: „Panie Starosto – dziękujemy za wspieranie naszych szkolnych inicjatyw, za obecność podczas istotnych wydarzeń szkolnych i patronowanie im, za troskę o byt naszej szkoły i podnoszenie warunków pracy i nauki. Kończymy ten rok szkolny z remontem opiewającym na kwotę ok. 9 mln zł, największym w historii budynku pochodzącego z lat 30-tych XX wieku. To ogromne wyzwanie finansowe i organizacyjne. Doceniamy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni.”

Swoje wystąpienie zakończyła Pani Dyrektor słowami: „ Droga młodzieży, podejmujemy te wyzwania wspólnie z Waszymi rodzicami i organem prowadzącym, bo jesteśmy przekonani, że warto, bo pokładamy w Was ogromną nadzieję. Życzę, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy oraz nauki. Do zobaczenia we wrześniu  – w odnowionej, przepięknej szkole.”

Następnie głos kolejno zabrali zaproszeni goście  – przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Dworak, ks. Dziekan Tomasz Lis i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Kolasa, którzy życzyli młodzieży bezpiecznych, wspaniałych i pełnych wypoczynku wakacji.

Prowadzący akademię podziękowali w imieniu całej społeczności szkolnej za wieloletnią pracę, za zaangażowanie i trud włożony w kształcenie i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi, za rozbudzanie pasji i wskazywanie kierunków rozwoju, nauczycielom, którzy postanowili w tym roku przejść na emeryturę: Pani Joannie Czai, Pani Elżbiecie Krasowskiej, Pani Marii Krzosek, Pani Grażynie Skibie, Pani Violetcie Surtel i Panu Włodzimierzowi Orłowi.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie przez Panią Dyrektor i wychowawców świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i nagród książkowych dla 147 naszych prymusów.

Nie mogło też zabraknąć odwołania się do patrona naszego Liceum – w krótkim montażu słowno – muzycznym uczniowie oddali hołd bohaterom Bitwy Partyzanckiej w Lasach Janowskich na Porytowym Wzgórzu – żołnierzom oddziałów partyzanckich, którzy poświęcili życie w walce o wolność ojczyzny.

Na zakończenie uczniowie skierowali ciepłe słowa do Dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły i rodziców, dziękując za miniony rok.

Nad sprawnym przebiegiem całej uroczystości czuwali prowadzący: Magdalena Garbacz z klasy 1b oraz Szymon Kuśmierczyk z klasy 2d, którym serdecznie dziękujemy.