Uroczysty apel z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 26 lipca 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Podczas apelu, szerokie grono zasłużonych osób odebrało odznaczenia państwowe i resortowe oraz dyplomy Komendanta Głównego PSP. Wielkim zaszczytem jest odbierać wyróżnienie podczas obchodów 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Jednym z odznaczonych Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki.

Tekst; foto: archiwum KP PSP