W I Liceum Ogólnokształcącym ruszyły stacjonarne konsultacje dla maturzystów

Matura tuż, tuż, więc przygotowania do egzaminu ruszyły pełną parą. Oprócz dodatkowych zajęć prowadzonych online rozpoczęły się konsultacje dla maturzystów z przedmiotów egzaminacyjnych, które prowadzone są od początku lutego w szkole. Uczniowie klas III mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z każdego przedmiotu zdawanego na maturze. W małych, dwunastoosobowych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, uczniowie ostatnich klas pracują pod okiem nauczycieli, którzy według opracowanego przez Dyrekcję szkoły harmonogramu spotykają się z młodzieżą, by udzielać wskazówek, powtarzać treści potrzebne do egzaminu czy też rozwiać wątpliwości, związane z niektórymi zagadnieniami. Warunki lokalowe placówki w pełni pozwalają na to, by każdy uczeń, który zgłosi chęć uczestnictwa w zajęciach, mógł spotkać się w szkole ze swoim nauczycielem. Cieszymy się, że uczniowie korzystają z tej formy wsparcia i po zakończeniu zajęć online przychodzą do szkoły, by jeszcze dodatkowo popracować, rozwiązując zadania czy też utrwalając już zdobytą wiedzę.

Drodzy maturzyści! Życzymy wam owocnej pracy, która z pewnością przyniesie spodziewane efekty. Mimo, iż czasem czujecie się jak Syzyf, którego przygniata ciężar zmagań, a spadający u szczytu góry głaz wydaje się zbyt ciężki, to pamiętajcie słowa autora jednej z waszych lektur, Alberta Camusa: „Aby wypełnić ludzkie serce, wystarczy walka prowadząca ku szczytom. Trzeba wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwym…”.

Odnajdźcie w swej ciężkiej pracy sens ludzkiej egzystencji.

Z pozdrowieniami

Wasi nauczyciele