Walne i nowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Starostwa

Związek Zawodowy Pracowników Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim funkcjonuje od 1999 roku. Kiedy powstawał, władze powiatu nie protestowały. Nikt nie utrudniał zrzeszania się w związku, nikt nie szykanował. I dobrze. Podobnie jest i teraz, kiedy związek podwoił swoją liczebność (do organizacji należy ponad połowa urzędników Starostwa).

Starosta Artur Pizoń wie o związkowcach, współpracuje z nimi i najwyraźniej nie ma z tym problemu. Bez przeszkód, organizowane są związkowe spotkania i zebrania. I dobrze, bo jeżeli pracownicy chcą się zrzeszać, to władze nie powinny im tego utrudniać. Wiedzą o tym doskonale niektórzy radni powiatowi, którzy od lat są związkowcami.

Wiadomo, że żądania ze strony związkowców dotyczą najczęściej podwyżek, ale taka jest rola związków.

Fakt faktem, że związki zawodowe – nie wiedzieć czemu, są zawiązywane w urzędach nader rzadko, można by powiedzieć, że jest to zjawisko marginalne w administracji samorządowej.

Andrzej Golec szefem Związku Zawodowego Pracowników Starostwa Powiatowego

W czwartek, 8. grudnia 2022 roku, na Walnym Zgromadzeniu powołano nowe władze Związku Zawodowego Pracowników Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Przewodniczącym Związku został Andrzej Golec, Zastępcą – Grzegorz Myszak, Sekretarzem – Piotr Potocki. W skład 5-osobowego Zarządu wchodzi też Anna Surtel i Ewelina Kosior.

Podczas spotkania, powołano Komisję Rewizyjną w 3-osobowym składzie: Marta Czubacka, Przemysław Kramski i Janusz Mucha – Przewodniczący Komisji.

Walne prowadził Grzegorz Myszak. Spotkanie protokołowała Urszula Flis.

O sprawny i prawidłowy przebieg wyborów zadbała Komisja Skrutacyjna w składzie: Anna Widz, Anna Jargiło i Sylwia Hyła – Przewodnicząca.

Związek liczy 45 osób (w tym, kilku emerytów).

Tekst; foto: Alina Boś