Warsztaty teatralne w projekcie „Aktywny Dziadek Aktywna Babcia’’

Trwa realizacja warsztatów do bajki pod nazwą „Noc z bajkami”wg tekstu i opracowania Aleksandra Porzucka w Janowskim Ośrodku Kultury. Spektaklem, już po raz drugi, zainteresowali się emeryci z amatorskiego teatru „Tradycja”, którzy wystawiają spektakle rokrocznie dla swoich wnuków podczas wspólnych wycieczek wakacyjnych. W br. spektakl teatralny odbędzie się podczas wspólnego pobytu babć, dziadków i wnuków na wycieczce w Kochanach w powiecie stalowowolskim i Kalennym w powiecie janowskim w dniu 25 lipca 2023 roku.

Tymczasem, grupa przygotowuje się do wakacyjnego spotkania, gdzie oprócz spektaklu bajkowego, wnuki zwiedzać będą prywatne ZOO w Kochanach, zachwycać się stawami, lasem i okolicą, wezmą także udział w serii gier i zabaw na zielonym placu w Ośrodku Agroturystyki w Kalennym w gminie Modliborzyce. Wspólnie zjedzą obiad; podsumują wycieczkę śpiewem i mówieniem wierszy. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oklaskami.

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Powiatu Janowskiego.

Tekst; foto: koordynator projektu: Zofia Widz-Baryła