Warsztaty w Poleskim Parku Narodowym

29.09. 2023 r. uczniowie ILO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „ Ekopracownia- zielone serce szkoły”.

 Na początku młodzież odwiedziła hodowlę żółwia błotnego i poznała wymagania życiowe tego gatunku gadów. Następnie wędrowała w towarzystwie przewodnika  ścieżką przyrodniczą „Perehod” szukając śladów bytowania bobrów i równocześnie  z wykorzystaniem kluczy do oznaczania gatunków rozpoznawała  rośliny i zwierzęta żyjące w sąsiedztwie gryzoni. Po drodze uczniowie mijali Stawy Pieszowolskie, gdzie dogodne warunki do życia znajduje  niezwykły skarb PPN- żółw błotny. Kolejnym punktem wyprawy była wizyta w Ośrodku Dydaktyczno-  Muzealnym PPN w  miejscowości Stare Załucze. Uczniowie oglądali tam eksponaty archeologiczne, etnograficzne, historyczne i przyrodnicze Polesia Zachodniego. Warsztaty zakończyły się przy ognisku. Lekcja terenowa nie tylko pozwoliła zgłębić wiadomości o otaczającej przyrodzie ale również była formą aktywności fizycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania młodego organizmu.

koordynator projektu- Agnieszka Maziarczyk; foto: archiwum szkoły