Warta honorowa janowskich harcerzy przy grobach osób zasłużonych dla Polski

Na  prośbę skierowaną przez  P. Maka do Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego w Dzień Zaduszny o g. 17.00 zbiórka harcerska odbyła się na cmentarzu parafialnym w Janowie. Odwiedziliśmy kilkanaście grobów osób zasłużonych dla Polski i związanych z naszym miastem. Przy każdym z nagrobków po krótkim zapoznaniu harcerzy z historią życia danej osoby, oddawali oni jej cześć poprzez wartę honorową z minutą ciszy.

Ta lekcja historii ,mam nadzieje, będzie kontynuowana, gdyż odwiedziliśmy tylko część spośród zasługujących na nasza pamięć grobów.

W kolejności przedstawione są warty przy grobach:

1- powstańca styczniowego Wincentego Ołtarzewskiego

2- b. obywatela i oficera wojsk polskich Eugeniusza Dąbrowskiego

3- Adolfa Estreichera, brata Karola(ojca bibliografii polskiej) sędziego Sadu Pokoju,( kilku

    braci jego żony za udział w powstaniu styczniowym zostało zesłanych na Sybir)

4- lekarza Karola Juliana Sosnowskiego, który zmarł w wieku 34 l ratując więźniów

    janowskiego więzienia od zarazy

5- powstańca styczniowego Józefa Tallat-Kiełłpsz i jego rodziny, leśniczego Ordynacji

    Zamojskich

6- kapelana zamordowanego przez hitlerowców w 1939 r.

7- powstańca styczniowego Franciszka Rzymskiego

8- Hiacynta Dabrowskiego, budowniczego powiatu janowskiego w XIX w

9- długoletniego burmistrza Janowa Józefa Odelskiego i jego rodziny

10-  kapitana I korpusu Polskiego J. Dowbora-Muśnickiego, który zginął w styczniu 1918 r.

       pod Krynkami

11- Jana Herfurta, którego syn Tadeusz był aktywnym działaczem PPS na Lubelszczyźnie,     

      brał udział w jej akcjach bojowych, w okresie II Rzeczpospolitej pełnił funkcję kartografa

      wojskowego, internowany w Rumunii w 1939 r, zmarł w USA

12- partyzantów, żołnierzy armii podziemnej: W. Białka, W. Czyża, T. Karkuta, A. Miazgi,

      S. Karkuta, J. Miazgi, E. Gęśli, T. Habudy, poległych w walce z okupantem w 1944 r.

Tekst: J.Dąbek; foto: P. Mak