Weź udział w konsultacjach społecznych w ramach procesu legislacyjnego ustawy o OSP

Dodatki emerytalne, uregulowanie świadczeń, zastępca komendanta wojewódzkiego ds. OSP, przywileje w organizacji imprez integrujących lokalną społeczność, legitymacje służbowe oraz odznaczenia państwowe – to kluczowe rozwiązania projektu ustawy o OSP.

Rozpoczęły się szerokie konsultacje społeczne ustawy. Konsultacje społeczne mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań pod względem operacyjnym, logistycznym, jak również na płaszczyźnie współpracy PSP, OSP z samorządami.

Na tym etapie procedowania ustawy, każdy – począwszy od druha Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez Zarządy Powiatowe i Gminne OSP oraz samorządy terytorialne, może mieć wpływ na ostateczny tekst ustawy.

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą do wszystkich druhów, organizacji współpracujących z OSP, Zarządów Gminnych OSP o przesyłanie konstruktywnych opinii, uwag i propozycji w zakresie projektu ustawy o OSP.

Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i przesłane za pośrednictwem KW PSP w Lublinie do KG PSP Warszawa. Termin nadsyłania opinii, uwag i propozycji – do 15 maja 2021 roku na email komendant@straz-janowlub.pl

Tekst projektu ustawy: https://www.gov.pl/web/kgpsp/przedstawiamy-projekt-ustawy-o-ochotniczej-strazy-pozarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim