Wizyta nauczycielek ze Schwäbisch Hall w I LO

W środę, 25. maja br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza gościła grupa nauczycielek ze szkoły im. Johanna Brenza ze Schwäbisch Hall, miasta leżącego w Badenii-Wirtembergii.

W ramach realizowanego programu Erasmus+, Anna Lena Tag, Beate Welsch, Petra Schley de Andrade i Franziska Altdörfer zapoznają się z systemem edukacji w innych krajach oraz obserwują pracę nauczycieli w szkołach, znajdujących się na obszarze UE. Wizyta typu „job shadowing”, czyli obserwowanie pracy innych osób, służy wymianie dobrych praktyk, zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy oraz stworzeniu trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.

Wicedyrektor I LO Irena Dycha przybliżyła wizytującym nauczycielom historię szkoły oraz ofertę edukacyjną. Ciekawostką dla gości były informacje, dotyczące zasad podziału uczniów na grupy, liczebności klas, liczbie nauczycieli pracujących w szkole oraz ilości nauczanych przedmiotów przez jednego nauczyciela w Polsce (w Niemczech to co najmniej dwa przedmioty).

Podczas spotkania ze Starostą Janowskim Arturem Pizoniem, Wicestarostą Michałem Komackim oraz Sekretarzem Grzegorzem Krzysztoniem nauczycielki z Niemiec poznały podział administracyjny powiatu janowskiego oraz charakterystykę szkół średnich.

W trakcie spotkania z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem oraz Zastępcą Burmistrza Czesławem Krzysztoniem goście dowiedzieli się, jak wygląda nauka w szkołach podstawowych oraz jaką opiekę gmina zapewnia najmłodszym mieszkańcom miasta.

Wizyta w I LO obejmowała obserwację zajęć z języka angielskiego, prowadzonych przez panią Magdalenę Wójtowicz oraz z matematyki – przez pana Jarosława Widomskiego. Pani Izabela Skrzypa przybliżyła gościom historię szkoły i przedstawiła dokumentację, zgromadzoną w Izbie Pamięci. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego mieli okazję opowiedzieć o swojej działalności i poćwiczyć znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

We wspólnych rozmowach pojawiły ciekawe spostrzeżenia, dotyczące m.in. ilości godzin w pensum nauczycieli w Polsce (18h) i Niemczech (27h), wyposażenia szkół, liczebności klas oraz trudności, na które napotykają w pracy nauczyciele w obu krajach. Doświadczenia posłużą do opracowania i wdrożenia zmian w systemie kształcenia w szkole w Schwäbisch Hall. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Laboratoriów Wiedzy w Parku Rekreacji Zoom Natury.

Emilia Żuber; foto: archiwum LO