Województwo Lubelskie po raz kolejny wspiera „BARKA” DPS

       W dniu 31 sierpnia 2020 r. w ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna , programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 (zadanie 5 – działania dodatkowe w walce z korona wirusem, poz. 284), Województwo Lubelskie przekazało środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji w postaci:

 • maseczek jednorazowych – 2400 szt.,
 • maseczek wielokrotnego użytku – 2400 szt.,
 • kombinezonów jednorazowego użytku – 600 szt.,
 • kombinezonów wielokrotnego użytku – 600 szt.,
 • ochraniaczy na obuwie jednorazowych (para) – 300 szt.
 • ochraniaczy na obuwie wielokrotnego użytku (para) – 120szt.
 • pościeli jednokrotnego użytku – 720 szt.
 • pościeli wielokrotnego użytku – 360 szt.
 • płynów do dezynfekcji powierzchni – 100 L

Powiatowi Janowskiemu z przeznaczeniem dla „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

Łączna wartość przekazanych środków wynosi 137 883,20 zł.

Na zdjęciach: Pracownicy „BARKA” DPS w Janowie Lubelskim podczas rozładunku środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji

       W dniu 16 czerwca 2020 r. w ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna , programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 (zadanie 5 – działania dodatkowe w walce z korona wirusem, poz. 284), Województwo Lubelskie przekazało środki ochrony osobistej w postaci:

 • czepków ochronnych wielokrotnego użytku  126 szt.,
 • fartuchów ochronnych – 130 szt.,

Powiatowi Janowskiemu z przeznaczeniem dla „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

Łączna wartość przekazanych środków wynosi 5 006,00 zł.