Obrazek domyślny - herb gminy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Janowskiego przeznaczonych do oddania w najem

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59 oraz przy ul. Wiejskiej 3 w dniach od 05 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. został wywieszony wykaz sporządzony dla części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 2380/14, położonej przy ul. Zamoyskiego 77 w Janowie Lubelskim, przeznaczonej do oddania w najem.