Wysoka średnia ocen, ponad 160 uczniów z biało – czerwonym paskiem – podsumowanie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1wJs-q6_tyBs7qMIJ6n1n-QDD2RvAf6rG

Rok szkolny 2020/2021 kończymy z bardzo wysoką średnią ocen. Aż 166 uczniów otrzymało świadectwa z biało – czerwonym paskiem.

Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących klas: 1 miejsce – kl. 2a (średnia ocen klasy 5,0), 2 miejsce – 1a (średnia 4,84) i 3 miejsce – 2 Ap ze średnią ocen 4,78. Dalej, kolejno są klasy 1c, 2c i 1d.

Jeżeli chodzi o najwyższe wyniki indywidualne to 1 miejsce uzyskał Mikołaj Kiszka, 2 miejsce – Szymon Flis i 3 miejsce – Krzysztof Gałus z klasy 2a.

Na 3 miejscu ex aueqwo w szkole pod względem uzyskanych wyników nauczania uplasował się uczeń klasy 1a Antoni Rosiński. Ponadto, średnią powyżej 5,5 uzyskali uczniowie: Maciej Malinowski z 2d i Agata Tyra z 1a, Ania Łupina z 2ap, Michał Flis z 2a, Jakub Moskal z 2a, Izabela Widz z 2a Julia Drwal z 2c i Kasia Zyśko z 2c.

Pomimo tak trudnego roku, nasi uczniowie osiągnęli bardzo duże sukcesy.

W XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” Bartosz Drzazga – tegoroczny maturzysta i absolwent, uzyskał tytuł laureata olimpiady. Tytuł laureata dał mu oprócz dyplomu indeks na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Natalia Lodowska z kl. 2 Cp brała udział w zawodach 3 stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej i otrzymała tytuł finalisty.

Gabriela Nosal z 2c jest finalistką XIV Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu „Geografia z elementami geologii”.

Uczeń naszej szkoły Jakub Wach z 1d reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w zapasach, które odbywały się niedawno w Bułgarii.

Emilia Zielonka klasa IB – udział w etapie okręgowym /wojewódzkim/ Olimpiady Języka Francuskiego, Julia Michalczyk, kl. 2a Katarzyna Zdybel, kl. 2bp to finalistki etapu diecezjalnego 31. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Mikołaj Kiszka z kl. 2a jest finalistą 67. Olimpiady Chemicznej. Aleksandra Olszyńska kl. 2 Dp brała  udział w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Piotr Szpyra i Łukasz Tutka klasa3d to finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. S. Kaliskiego.

Wiktoria Szymończuk kl 2Bp tytuł finalisty w Historycznych Warsztatach e-learningowych o indeks prowadzonych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Tegoroczne wyniki nauczania cieszą szczególnie, bo wszyscy wiemy, ile trudu i czasu włożyliście w ich osiągnięcie. Wykonaliśmy wszyscy ogromną pracę, a wakacje rozpoczniemy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

W kończącym się roku szkolnym możemy poszczycić się również innymi osiągnięciami.

Jak co roku, z dużym powodzeniem realizowaliśmy akcje, kampanie i programy. Wszystkie z nich poszerzały wiedzę, rozwijały zainteresowania uczniowskie w różnych zakresach tematycznych, począwszy od wychowania patriotycznego i obywatelskiego, przez nauki ścisłe, po akcje i projekty edukacyjne, prozdrowotne, prospołeczne i czytelnicze. Nie zabrakło realizacji treści, dotyczących bezpieczeństwa.

Bardzo dużą wagę przykładamy do wychowania patriotycznego młodzieży. Duże patriotyczne i historyczne wydarzenie miało miejsce 17 września, kiedy to w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej, w 380-lecie powstania Janowa Lubelskiego odsłoniliśmy mural, upamiętniający byłego dyrektora szkoły kpt Józefa Majkę który zginął Charkowie.

Pomimo pandemii, młodzież naszej szkoły jak zwykle godnie uczciła rocznicowe święto patrona szkoły. W 77. rocznicę Bitwy na Porytowym Wzgórzu uczestniczyliśmy jako delegacja w oficjalnych uroczystościach, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe. Klasa 1e z wychowawcą Wojciechem Dąbkiem zorganizowała rajd dla podtrzymania tradycji Biegu Partyzantów, który nie mógł się odbyć, i wreszcie na podkreślenie zasługuje fakt, że nasi uczniowie nakręcili profesjonalny i nowatorski film dla upamiętnienia bohaterów walk na Porytowym Wzgórzu – to jest najprawdziwsza lekcja historii i autentyczny przejaw patriotyzmu.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym roku szkolnym w wielu wykładach on-line, prowadzonych przez nasze patronackie wyższe uczelnie, w debatach i warsztatach edukacyjnych.

W ramach zajęć ekonomicznych, młodzież naszej szkoły pogłębiała wiedzę z zakresu finansów osobistych, co zaowocowało certyfikatem Złotej Szkoły NBP. Po raz kolejny uzyskaliśmy certyfikat Szkoła Innowacji, nadany prze WSEI w Lublinie.

Z powodzeniem realizowaliśmy program rządowy „Aktywna Tablica”.

Kontynuując działania z lat poprzednich, pracowaliśmy w wolontariacie, uczestnicząc w zbiórkach charytatywnych, niesieniu pomocy potrzebującym. Nasi szkolni wolontariusze zorganizowali Akcję „Pomoc dla seniora”, odbyła się Zbiórka żywności dla potrzebujących w Wielką Sobotę, Akcja zbierania zakrętek na Hospicjum Małego Księcia w Lublinie oraz Akcja charytatywna #grosiki Ani.

Uczennice naszej szkoły brały udział w projekcie „Razem możemy więcej”, realizowanym przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, uzyskując Certyfikat Kompetencji Społecznych, zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. Uczennice wykazały się kreatywnością i zaangażowaniem a są to Paulina Wieczorek, Anna Podkańska, Magdalena Ziółkowska, Natalia Szarek, Weronika Siroń, Weronika Sokół, Izabela Strąk, Maja Kowal.

W naszej szkole, organizowane były konkursy dla uczniów szkół podstawowych.

Wszystko, o czym zostało powiedziane, ma ogromne znaczenie. Buduje szkołę, jej klimat, sprawia, że uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Ilość działań, przedsięwzięć i innych wydarzeń z życia szkolnego ilustruje nasza wirtualna kronika na szkolnym fb. Przeglądając fotorelacje, odnosimy wrażenie, że nie było dnia, aby w szkole nie wydarzyło się coś ciekawego. Jako strona, doczekaliśmy się 2.337 obserwujących użytkowników na stałe (wśród nich jest wielu dorosłych) i wysokiej oglądalności niektórych postów (4.275 odbiorców czytało o sukcesach Gabrieli Nosal, która została finalistką XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, 4.754 osób obejrzało relację z zakończenia roku w kl. trzecich). Jestem dumna z naszych uczniów, którzy chcą i lubią się uczyć, występować, tworzyć.

Dziękuję organowi prowadzącemu szkołę – panu Staroście Arturowi Pizoniowi za wiele cennych rad i okazaną pomoc.

Dziękuję nauczycielom za wiele godzin poświęconych nauczaniu, za poszukiwanie najlepszych rozwiązań dydaktyczno – wychowawczych, za godziny szkoleń i dyskusji. Wiem, że nie było łatwo. Dziękuję Państwu nie tylko za pracę dydaktyczną, ale również za niesioną uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną i pomoc przy rozwiązywaniu wielu trudnych problemów, które z racji nauki zdalnej nasiliły się, a nawet pojawiły się nowe.

Szczególne słowa uznania kieruję do rodziców, którzy wspierali nas, nauczycieli, w codziennym trudzie nauczania, nie tylko zdalnego.

Serdecznie dziękuję rodzicom za trud i wysiłek, za ciepłe słowa, jakie kierowaliście do dyrekcji i kadry pedagogicznej. Swoje podziękowania chciałabym w związku z tym przekazać Radzie Rodziców, która przez cały rok szkolny wspierała nasze inicjatywy, pomysły i zawsze je akceptowała. Bardzo Państwu dziękujemy.

Dziękuję serdecznie pracownikom administracji i obsługi szkoły za całoroczną pracę i zaangażowanie, za drobne i większe remonty, za to, że w szkole jest czysto i bezpiecznie, za nieocenioną pomoc, włożoną w przygotowanie szkoły do funkcjonowania na odpowiednim poziomie.

Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji oraz solidnego odpoczynku. Mam nadzieję, że 1 września spotkamy się wszyscy zdrowi i wypoczęci, a pandemia odejdzie w zapomnienie.

Wiesława Dyjach, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim