Wzrasta ilość strażaków ochotników w jednostkach OSP

Tradycje rodzinne, powołanie, a może dodatek emerytalny… Wzrasta ilość strażaków ochotników w jednostkach OSP w powiecie janowskim. Garną się do straży, o czym świadczy ilość kursów, organizowanych przez Komendę Powiatową PSP.

– W tym roku, podczas dwóch kursów przeszkoliliśmy ponad stu strażaków ratowników i mamy kolejnych chętnych – informuje Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP.

Kursy, trwające 136 godzin, przygotowują strażaków do działań ratowniczo – gaśniczych. Teorii, towarzyszą umiejętności, m.in. z zakresu ratownictwa wysokościowego, obsługi sprzętu pożarniczego, pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielania pomocy medycznej oraz prowadzenia działań gaśniczych. Kursy kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Na szkolenia mogą być kierowane osoby w wieku 18 – 65 lat. Wymagane są aktualne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do tego typu zawodu, oraz skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP, potwierdzone przez organ gminy. Po przejściu testu w komorze dymowej i pozytywnym zdaniu egzaminów, nic nie stoi na przeszkodzie, by „nowy narybek” – mając aktualne ubezpieczenie i badania lekarskie, trafił w „szranki” OSP.

Alina Boś; foto: archiwum KP PSP