Z cyklu: tydzień w pigułce

Na początku każdego tygodnia Starosta Artur Pizoń w skrócie opowie Panoramie Powiatu, co zdarzyło się u nas w ostatnich dniach. Niniejszy tekst dotyczy wydarzeń między 21 a 27 listopada b.r.

Panorama Powiatu: – Panie Starosto, co ważnego zaszło w powiecie w minionym tygodniu, o czym należy poinformować naszych mieszkańców?

Starosta Artur Pizoń: – Za nami kolejny tydzień obfitujący w wydarzenia. M.in. dnia 23 listopada w Starostwie odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu szeroko omawiano rekomendacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w okresie zimowym. Sprawdzono też przygotowanie do zimy wszystkich służb, inspekcji i straży. Dalej tego samego dnia, tj. 23 listopada miało miejsce spotkanie robocze grupy pracującej nad przygotowaniem tegorocznego Festiwalu Oręża Polskiego. Uzgodniono, że motywem przewodnim imprezy będzie bitwa pod Wiedniem z 1683 r. Sam Festiwal zaś odbędzie się 20 sierpnia. Kolejnym ważnym wydarzeniem było święto pracowników socjalnych. Z tej właśnie okazji Powiat Janowski i Gmina Dzwola dnia 24 listopada współorganizowały uroczystą trzynastą już Galę Powiatową, która tym razem odbyła się w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej. Przy tej szczególnej okazji zostały wręczone „Róże pomocy społecznej”. (Jest to nagroda Starosty Janowskiego przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „pomoc społeczna” oraz za całokształt działalności na rzecz społeczności naszego powiatu. – przyp. redakcji). Mieliśmy też spotkanie z wykonawcą inwestycji na ul. Bialskiej. Rozmowa toczyła się wokół tematu o postępie prac. Terminowo mają się one zakończyć do września 2023 r. Na zakończenie tygodnia natomiast odbył się bal andrzejkowy organizowany przez Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KRON), którego prezesem jest Andrzej Łukasik. Współorganizatorem wydarzenia był Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, na czele z dyrektor Agnieszką Różyło. Powiat Janowski objął patronat nad wydarzeniem, podobnie jak Panorama Powiatu Janowskiego. Przy tej okazji chciałbym wraz z pracownikami złożyć wszystkim Andrzejom życzenia sukcesów i pomyślności na każdym froncie życia! We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczył również Wicestarosta Michał Komacki, który dodatkowo wziął jeszcze udział w Janowskich Igrzyskach Sportowych, którym przyświecało hasło: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Igrzyska realizowane były przez Stowarzyszenie „kreatywni.zst” i współfinansowane ze środków Powiatu Janowskiego.

Więcej o prezentowanych wydarzeniach przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej w poszczególnych artykułach dedykowanych tym właśnie sprawom.

Ze Starostą Arturem Pizoniem rozmawiała Kamila Strykowska-Momot