Przestępczość – rośnie czy spada?

Na podstawie informacji, które uzyskaliśmy od aspirant sztabowej Faustyny Łazur – oficera prasowego KPP w Janowie Lubelskim widzimy, jak kształtuje się przestępczość w powiecie w stosunku do lat ubiegłych. Weźmy przestępstwa ogółem (kryminalne, gospodarcze, drogowe): łącznie w roku 2021 takich przestępstw ogółem odnotowaliśmy 405. W odniesieniu do poprzednich lat, gdzie w roku 2018 i 2019 zauważalna była tendencja zwyżkowa ze spadkiem w 2020 roku, ilość przestępstw stwierdzonych na terenie działania KPP w Janowie Lubelskim znowu rośnie w roku 2021. Nie mamy jeszcze danych za rok 2022 r.

Podobnie jak w kategorii przestępstw stwierdzonych, również w przestępstwach kryminalnych w okresie ostatnich lat widoczny był przyrost. W roku 2021 odnotowaliśmy  270 takich przestępstw, gdzie w roku 2020 było ich 233. Dane za rok 2022 są jeszcze niedostępne.

Co do przestępstw w ruchu drogowym: na przestrzeni lat 2018 – 2021 utrzymują się na zbliżonym poziomie, z niewielkimi wahaniami w górę lub w dół.

Jest też dobra wiadomość; jak informuje młodszy aspirant Kamil Karbowniczek na stronie internetowej Policji Lubelskiej, po zmianie przepisów 17 września 2022 r. (w skali województwa tym razem) notujemy spadek liczby osób zabitych oraz rannych, a także mniej wypadków i kolizji. Co warte podkreślenia – o ponad połowę spadła liczba zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Oto garść informacji porównawczych z terenu naszego województwa w okresie od 17 września do 11 października 2022 i 2021 roku. „W  tym okresie bieżącego roku na lubelskich drogach doszło do 62 wypadków, dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku doszło do 74 wypadków. Od 17 września spadła liczba osób, które w skutek zdarzeń na drogach poniosły śmierć. W  tym roku zginęło 10 osób, a w tym samym okresie ubiegłego roku -13. Spadła także liczba rannych. W 2022 roku wyniosła ona 65, a w 2021 roku – 79. Odnotowaliśmy także dużo mniej kolizji drogowych. W tym roku było ich 1025, a w tym samym okresie ubiegłego roku – 1491. (…) W tym roku od 17 września do 10 października lubelscy policjanci zatrzymali 100 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. W analogicznym okresie ubiegłego roku mundurowi zatrzymali 207 uprawnień do kierowania pojazdami za to wykroczenie” – strona internetowa Policji Lubelskiej; tekst: młodszy aspirant Kamil Karbowniczek.

Reasumując: choć przestępczość ogółem powoli, ale stopniowo rośnie, to przynajmniej zmiana przepisów w ruchu drogowym wyszła nam na dobre.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot