Zajęcia laboratoryjne w I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

W dniu 22.02.2023 r. uczniowie klas biologiczno – chemicznych 1a, 2f, 3a oraz 4a uczestniczyli w  warsztatach na temat „Różnorodność biologiczna wybranych ekosystemów wodnych”. Zajęcia zostały zorganizowane w szkole i prowadzone przez pracowników wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr Wojciecha Płaskę, mgr Aleksandrę Bartkowską oraz studentki Koła Naukowego Hydrobiologii i Ochrony Środowiska panią Barbarę Dudę – absolwentkę naszego liceum, panią Annę Gryboś i panią Julię Nowosad.

Ćwiczenia dla młodzieży zostały przeprowadzone w formie laboratoryjnej, na żywych próbach makrofauny bezkręgowej oraz flory wodnej charakterystycznej dla rzek i małych zbiorników. Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie każdej z klas mogli poznać  podstawowe zasady oznaczeń taksonomicznych wybranych gatunków zwierząt i roślin pochodzących z prób hydrobiologicznych rzeki Bystrzyca. Ponadto tegoroczni maturzyści zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Wydziału Biologii Środowiskowej UP w Lublinie.

Zorganizowanie zajęć w naszej szkole zaowocowało również nawiązaniem współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Hydrobiologii i Ochrony Środowiska UP w Lublinie.

Marzena Hys-Mazur