Zakup męskich strojów ludowych krzczonowskich przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru

Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia i zachowanie dla pokoleń oryginalnego stroju ludowego świątecznego, noszonego przez mieszkańców Lubelszczyzny w XIX i na początku XX wieku oraz zachowanie lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego w gminie Dzwola poprzez zakup 4 kompletnych strojów ludowych krzczonowskich na potrzeby męskiego zespołu „Borowiacy” z Branwi. Jest to ważny i niezbędny element wizerunkowy dla Zespołu, który zarazem jest członkiem stowarzyszenia od 2016 roku i jako jedyny wśród pięciu zespołów ludowych, działających na terenie gminy Dzwola, nie posiadał stroju ludowego.

Gmina Dzwola odrębności regionalnej jako tako nie posiada jeżeli chodzi o stroje, ale są poczynione starania nad odtworzeniem stroju janowskiego i kraśnickiego przez etnografów, badających nasze tereny. Obecnie, to strój krzczonowski przypisany jest do tego terenu. Zespół chce kultywować lokalną tradycję i dbać o podtrzymanie tradycji poprzez występy w strojach krzczonowskich i prezentację swojego dorobku w tych właśnie ubiorach na wszystkich wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim, co korzystnie wpłynie na ocenę i wizerunek, a także podkreśli przy tym przynależność i identyfikację z regionem Lubelszczyzny.

Męski strój ludowy tworzy haftowana koszula, czarne spodnie, kaftan, pas welurowy, czarne skórzane buty i słomiany kapelusz.

Projekt grantowy zrealizowano przy wsparciu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD „Leśny Krąg” oraz promowanie obszaru, objętego lokalną strategią rozwoju poprzez realizację zadania „Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego „Borowiacy” z Branwi, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Irena Krawiec – Prezes Roztoczańskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru