Zapytanie ofertowe na dostawę niezbędnego sprzętu dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa niezbędnego sprzętu dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „
Wsparcie działań związanych
z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” nr POWR.02.08.00-00-0108/20

Wiecej infrmacji poniżej:

INFORMACJA BIP