Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

          Na wtorkowej sesji, 14. lipca, Rada Powiatu – udzielając wotum zaufania i absolutorium, pozytywnie oceniła pracę Artura Pizonia – Starosty Janowskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu za 2019 rok. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 16. radnych, za udzieleniem absolutorium – 15. Radni jednogłośnie przyjęli też sprawozdanie finansowe z realizacji i wykonania budżetu za rok 2019, a i Regionalna Izba Obrachunkowa uwag nie miała.

         Przed podjęciem obu uchwał, Starosta, będący Przewodniczącym Zarządu, zdał raport o stanie Powiatu Janowskiego za 2019 rok, sporządzony po raz drugi z uwagi na obowiązek ustawowy. Dokument, będący swego rodzaju bilansem otwarcia, wywołał dyskusję na temat rozwoju powiatu janowskiego, o czym niebawem…

Alina Boś; foto: Sławomir Kaproń