Zawiadomienie o zbliżającej się Sesji Rady Powiatu Janowskiego

Informuję mieszkańców Powiatu Janowskiego, że LVII sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, odbędzie się 28 grudnia 2023 roku o godzinie 11.00 w sali 303 Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Transmisję z obrad Sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim mogą Państwo obejrzeć na żywo w chwili trwania Sesji za pośrednictwem serwisu YouTube.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej na 2024 rok.

         1) omówienie uchwały budżetowej na 2024 rok

         2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

         3) przedstawienie wniosków komisji i radnych

         4) przedstawienie stanowiska zarządu w sprawie wniosków komisji i radnych

         5) dyskusja nad uchwałą budżetową oraz nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

         6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych  Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.

12. Przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszych okupacji.

13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.

14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wnioski i oświadczenia radnych oraz gości zaproszonych.

17. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady
mgr inż. Sławomir Dworak