Zbadaj piersi – mammobus przyjedzie do Ciebie

Szanowni Państwo,
dołączając się do prośby Narodowego Funduszu Zdrowia przesyłam do wykorzystania oraz szerokiej dystrybucji informacje na temat raka piersi.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie w Polsce rozpoznaje się go u ok. 20 tysięcy kobiet. W początkowym okresie nie daje
żadnych objawów, a wcześnie wykryty jest uleczalny. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety poddawały się regularnym badaniom mammograficznym, które pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany.

Materiały edukacyjne, przygotowane przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są na:

Z wyrazami szacunku
Z up. Wojewody Lubelskiego
Elżbieta Rejmak – Patyra
Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia
/podpisano elektronicznie/