Zdzisław Sałdan – nasz doktor

Zdzisław Andrzej Sałdan urodził się 13. września 1965 r. w Nisku. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Lublinie, 16. listopada 1990 r. podjął pracę w ZOZ Janów Lubelski, gdzie pracował do chwili obecnej w Oddziale Dziecięcym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespole Ratownictwa Medycznego.

Od maja 1999 r. do sierpnia 2000 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej. We wrześniu 2000 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego SPZZOZ w Janowie Lubelskim, które piastował do września 2001 r.

Od 1. października 2003 r. do 28. lutego br. 2021 r. kierował Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Pierwszego marca 2021 r. objął funkcję kierownika Oddziału Dziecięcego.

W trakcie pracy w SP ZZOZ w Janowie Lubelskim uzyskał specjalizację z pediatrii w 1994 r., a w 1998 r. tytuł specjalisty chorób dziecięcych, następnie w 2004 r. tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej.

W pracy zawodowej dał się poznać jako doskonały lekarz, świetny organizator. Był osobą bardzo zaangażowaną w pracę. Cieszył się powszechnym szacunkiem i sympatią.

Zmarł nagle 15. marca 2021 r. w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

SP ZZOZ w Janowie Lubelskim