Zespół Szkół Technicznych. Nowy rok szkolny i nowy dyrektor szkoły

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych była inna niż do tej pory i to nie tyle ze względu na pandemię, co na zmiany kadrowe placówki.

Po 20. latach zarządzania, ze stanowiskiem dyrektora szkoły pożegnał się Mariusz Wieleba, który kierował placówką od listopada 2000 roku. Od pierwszego września, funkcję tę sprawuje Iwona Pająk – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Kolejna zmiana dotyczy kierownika ds. praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego. Decyzją nowej Dyrektor, stanowisko obejmuje Kamila Surowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych. Wcześniej, funkcję tę sprawowała Beata Łukasik – nauczyciel matematyki.

Wicedyrektorem szkoły była i jest Jadwiga Chmiel (od 2001 roku), kierownikiem internatu – Anna Majdanik (od 2014 roku), a kierownikiem warsztatów szkolnych – od ubiegłego roku, Ryszard Dyjach, który zastąpił Edwarda Białka (obydwaj panowie są nauczycielami przedmiotów zawodowych).

Były kwiaty, gratulacje i podziękowania, również dla nauczycieli, odchodzących na emeryturę: Bogumiły Kity – psychologa szkolnego i Romana Skrzata, uczącego przedmiotów zawodowych. Okolicznościowe życzenia składali: Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu, Michał Komacki – Wicestarosta i Artur Pizoń – Starosta Janowski. – Życzymy sobie i Wam, aby każdy z nas mógł powiedzieć z przekonaniem, że polskiej szkole wiele zawdzięcza… Nauczycielom życzymy prawdziwej satysfakcji z wykonywanej pracy, która jest misją…, rodzicom – dumy z osiągnięć dzieci (wszak dom i szkoła się uzupełniają), a uczniom… – by lubili swoją szkołę i realizowali swe plany i marzenia… Udanego roku szkolnego – od września 2020 do czerwca 2021! – życzył Starosta.

W przededniu 75-lecia ZST…

        Była również część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej i nawiązanie do historii szkoły, która powstała w 1946 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach ślusarz, stolarz, krawiec i sprzedawca. Obecnie, młodzież kształci się w technikum mechanicznym, informatycznym, ekonomicznym, samochodowym, budowlanym, przemysłu drzewnego, usług fryzjerskich, przemysłu mody i szkole branżowej.

– Dzisiaj, w przededniu 75 – lecia placówki, które – mam nadzieję, będziemy obchodzić w następnym roku, oferta szkoły jest dużo szersza. Kierunki nauczania są ciekawe, różnorodne i atrakcyjne, o czym świadczy nabór. I nic dziwnego, bo szkoła od lat cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku – podkreślał Starosta.

Początek roku szkolnego w ZST jest również nietypowy ze względu na nowoczesne warsztaty szkolne, których modernizacja i wyposażenie kosztowało 2,7 mln zł.

Pierwszy września 2020 roku to czas szczególny ze względu na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, 40-lecie powstania „Solidarności” i 81. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

Poczet kadry kierowniczej szkoły

        Dyrektorzy: Jan Świtluk (1946-1963), Henryk Wójec (1963-1964), Mieczysław Kowalski, p.o. dyrektora (1964-1966), Henryk Pąkowski (1966-1971), Leon Bednarczyk (1971-1981), Franciszek Roczniak (1981-2000), Grażyna Pęzioł, p.o. dyrektora (IX-XI) 2000, Mariusz Wieleba (XI 2000 – VIII 2020), Iwona Pająk (IX 2020 – nadal).

Zastępcy dyrektorów: Mieczysław Kowalski (1964-1965), Franciszek Roczniak (1971-1981), Mirosław Nowakowski (1978-1983), Tadeusz Nowicki (1986-1991), Józef Michalski (1983-2001), Jadwiga Chmiel (2001 – nadal).

Kierownicy warsztatów szkolnych: Franciszek Kutyła (1950-1964), Henryk Wanic (1964-1965), Piotr Domański (1965-1966), Henryk Wujec (1967-1968), Józef Szewczak (1968-1975), Czesław Skiba (1975-1994), Tadeusz Nowicki (1994-1998), Roman Skrzat (1998-2003), Ryszard Dyjach (2003-2007), Andrzej Jonak (2007-2013), Edward Białek (2013 – 2019), Ryszard Dyjach (2019 – nadal).

Kierownicy internatu: Zenon Sowa (1978-1982), Zenon Kaproń (1982-1985), Leon Bednarczyk (1985-1987), Zofia Widz (1987-2000), Anna Majdanik (2000-2009), Krzysztof Płecha p.o. kierownika (IX 2004 – I 2005), Marzena Moskal p.o. kierownika (II-VI 2008), Anna Szmidt (2009-2012), Anna Majdanik (2014 – nadal).

Kierownicy szkolenia praktycznego: Czesław Skiba (1994-2003), Piotr Szkutnik (2004-2006).

Zastępcy kierowników warsztatów: Józef Juszczak (1968-1990), Tadeusz Nowicki (1991-1994), Roman Skrzat (1995-1998), Piotr Szkutnik (1994-1995), Roman Skrzat (1995-1998).

Zastępcy dyrektora do spraw szkolenia praktycznego i praktycznej nauki zawodu: Mieczysław Gierczak (IV-VII 2007), Wiesława Dyjach (2007-2014); wicedyrektorzy ds. szkolenia praktycznego i praktycznej nauki zawodu: Beata Łukasik (IX 2019 – VIII 2020), Kamila Surowska (IX 2020 – nadal).

Alina Boś; foto: Eryk Widomski