Zieleń i plac rehabilitacyjno – rekreacyjny przy Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym

Rok szkolny 2020/21 był dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego wyjątkowy, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu wokół placówki. Został wybudowany, wyposażony i oddany do użytku plac rehabilitacyjno – rekreacyjny dla podopiecznych Ośrodka. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki sponsorom, pozyskanym przez Zespół Pozyskiwania Środków Finansowych, działający w placówce OR-W.

Podłoże zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Janowskiego. Wyposażenie placu zostało zakupione dzięki następującym sponsorom: Fundacji PGE, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A w Bogdance wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny”.

Teren wokół Ośrodka został wyposażony w nowoczesne miejsca parkingowe.

Wiosną bieżącego roku, dzięki wsparciu naszych sponsorów, czyli Nadleśnictwu Janów Lubelski oraz Państwu Beacie i Robertowi Borkowskim, powstał wokół placu ogród. Z uzyskanych funduszy zakupiono agrowłókninę, podłoże ściółkujące, ziemię ogrodniczą, narzędzia ogrodnicze, drzewa, krzewy i rośliny ozdobne.

Całość przedsięwzięcia była nadzorowana przez Dyrektor Ośrodka Iwonę Miśkiewicz-Rachwał.

Składamy podziękowania sponsorom, dzięki którym powstało miejsce atrakcyjne i bezpieczne, wszechstronnie rozwijające podopiecznych naszego Ośrodka.

Agnieszka Jednac; foto: Monika Wielgus – nauczyciele OR-W