„Ziemia naszym domem – wspólnie dbajmy o nią” – projekt ekologiczny realizowany w Zespole Szkół w Modliborzycach