Zimowa sesja egzaminacyjna w Medycznym Studium Zawodowym

Trwa zimowa sesja egzaminacyjna w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim. Słuchacze kierunku „technik farmaceutyczny” przystąpili do egzaminu w kwalifikacji MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami, dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

W trwającej sesji egzaminacyjnej swoją wiedzę i umiejętności sprawdzi również grupa kształcąca się w zawodzie „opiekun medyczny”. Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom podjąć atrakcyjną pracę w wymarzonym zawodzie.

Dokonując wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, słuchacze Medycznego Studium Zawodowego uczą się teorii i praktyki pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów. Ponadto, w cyklu kształcenia realizowane są zajęcia praktyczne w specjalistycznych klasopracowniach oraz praktyki zawodowe u pracodawców w realnych warunkach przyszłej pracy. Połączenie teorii z praktyką gwarantuje optymalne przygotowanie słuchacza do podjęcia zatrudnienia.

Szkoła dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, kształcąc w zawodach deficytowych i coraz bardziej popularnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa, od września 2023r. planujemy uruchomienie nowych, atrakcyjnych kierunków kształcenia. Zachęcamy do śledzenia naszej oferty edukacyjnej.

Tekst; foto: archiwum MSZ