„Złote Szkoły NBP”

Zespół Szkół Technicznych realizuje program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”, a uczniowie z branży ekonomicznej, informatycznej oraz mechanicznej uczestniczą zdalnie w „Spotkaniach z ekspertami” i poszerzają swoją wiedzę
z zakresu finansów.

Gościem pierwszego spotkania był mgr Grzegorz Wójcikowski, były kanclerz
i wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Podczas wykładu pt. „Inwestowanie, budowanie swojego biznesu vs oszczędzanie” przedstawił różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem. Ekspert podkreślił, że największa inwestycja to inwestycja w siebie, czyli rozwijanie kompetencji społecznych, które są najbardziej pożądanymi cechami na rynku pracy.

Prof. Paweł Marszałek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był gościem drugiego spotkania i przedstawił trendy nowej ekonomii. Głównym tematem wykładu były kryptowaluty, czyli cyfrowe środki płatnicze o umownej wartości, które nie są emitowane ani gwarantowane przez żaden bank centralny i nie występują w fizycznej postaci.

Trzecie spotkanie prowadził prof. Andrzej Cwynar, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas wykładu pt. „Co powinien wiedzieć i umieć każdy Gigant Finansów Osobistych” uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest wiedza i znajomość rynku usług finansowych przy podejmowaniu decyzji związanych z lokowaniem wolnych środków.

Zajęcia o tematyce ekonomicznej stały się inspiracją dla uczniów do przeprowadzenia uczniowskiej debaty online, podczas której będą przedstawiać argumenty za i przeciw inwestycjom w nieruchomości.

Dzięki tej formie pracy uczniowie lepiej przygotują się do podejmowania dobrych decyzji finansowych i inwestycyjnych w dorosłym życiu.

Anna Majdanik ZST