Grzegorz Pazdrak – Komendant KP PSP odszedł na emeryturę

Z dniem 30. stycznia br. rozkazem Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim „przeszedł w stan spoczynku”. Po 34 latach służby (w tym, 18 lat kierowania jednostką), Pazdrak zdał swoje obowiązki. Nowym p.o. Komendanta Powiatowego janowskiej PSP na okres dwóch miesięcy został brygadier Tomasz Serwatka – dotychczasowy Zastępca Pazdraka. Uroczysta zbiórka zgromadziła wielu gości – strażaków, samorządowców i pracowników Komendy Powiatowej PSP. Były kwiaty, życzenia, pamiątkowe fotografie i podziękowania, m.in. Starosty Artura Pizonia. A oto ich treść: Panie Komendancie! Współpraca z panem to była nie tylko przyjemność, ale i wielki honor… To pod pana kierownictwem janowska Komenda stała się jedną z najlepszych na Lubelszczyźnie, wyposażoną w nowoczesny sprzęt i samochody ratowniczo – gaśnicze… To z pana inicjatywy jest budowana Komenda Powiatowa wraz z jednostką ratowniczo – gaśniczą PSP – jeden z nielicznych tego typu obiektów w tej części kraju… To dzięki pana zaangażowaniu zrealizowano szereg nietuzinkowych i nowatorskich projektów, wzmacniających ochronę przeciwpożarową,  a więc bezpieczeństwo człowieka, o czym wiedzieliśmy, co docenialiśmy i doceniamy… Panie Komendancie! Tak to już w życiu bywa, że coś się kończy a coś zaczyna… Będzie nam pana brakowało… Życzymy zdrowia, pomyślności, spokoju i żeby wszystko się spełniało…

Warto dodać, że Komendant Pazdrak służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej zaczął w 1990 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W 1992 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Janowie na stanowisku dowódcy zastępu, a następnie – specjalisty ds. organizacyjno – kadrowych. Po reformie administracyjnej w kraju w 1999 roku kontynuował służbę w Komendzie Powiatowej PSP. W 2000 roku został powołany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy, a w 2006 roku – na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Tekst; foto: Alina Boś