ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od lutego

Od 1. lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1. czerwca 2023 r. do 31. maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1. lutego 2023 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem:

– Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

– bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS, dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety);

– portalu Emp@tia;

– bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

 Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

– do 30. kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30. czerwca 2023 r.

– w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31. lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;

– w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31. sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;

– w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30. września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca;

– w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31. października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

            Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA oraz pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

500+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23. lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23. lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Od 1. lutego 2023 r. wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć w aplikacji mZUS na swoim telefonie lub tablecie. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz AppStore. Funkcje aplikacji mZUS pozwalają na szybkie i wygodne wypełnienie i wysłanie wniosku na tablecie lub telefonie.

Maciej Raszewski – p.o. regionalnego rzecznika prasowego ZUS Oddział w Lublinie